หน้าแรก


http://www.obec.go.th/documents/52173
                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสำหรับนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง

 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ 
  ส่ง 22 ธ.ค. 2557 19:46 โดย เรืองกิตต์ เอราวรรณ
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล ปรับปรุง 2529              โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ล ปรับปรุง ๒๕๒๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 22 ธ.ค. 2557 19:46 โดย เรืองกิตต์ เอราวรรณ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  Comments