หน้าแรก

 ยินดีต้อนรับสู่Phokpittayakhom Rajamungcalapisek School Google Apps for Educationซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากGoogleApplication for Education  ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

เช่นระบบGmailเพื่อการติดต่อสื่อสารGoogleCalendar เพื่อการวางแผนการทำงานGoogleDrive สำหรับการทำงานร่วมกัน Google Plus ระบบ Social Network ในการแบ่งปันความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่ม


วิดีโอ YouTube


Comments