ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ The Government Procurement

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16