ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ The Government Procurement

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖