. • พัฒนาบริเวรโรงเรียน วันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 นายสง่า วิโสรัมย์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ได้ร ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 22:17 โดย ต้อม อรรถพล
 • กีฬาสหวิทยาเขตกระสัง โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รับ เกียรติ เป็น เจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตกระสัง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาประเภทต่างๆ ไปแข ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 23:16 โดย ต้อม อรรถพล
 • กีฬาภายใน วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในหลักการและเหตุผล :    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 22:59 โดย ต้อม อรรถพล
 • วันวิทยาศาสตร์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 20:51 โดย ต้อม อรรถพล
 • วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 ท่านผู้อำนวยการเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  ได ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 21:09 โดย ต้อม อรรถพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • แผนกลยุทธ์-2559-2561แก้ไข60 แผนกลยุทธ์-2559-2561แก้ไข60
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 23:15 โดย ต้อม อรรถพล
 • แผนปฏิบัติการ-2560 แผนปฏิบัติการ-2560
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 23:16 โดย ต้อม อรรถพล
 • สอบนักธรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้จัดสอบนักธรรม ณสนามสอบโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 22:19 โดย ต้อม อรรถพล
 • ผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 23:42 โดย ต้อม อรรถพล
 • ความคืบหน้าการส้างสนามกีฬา ได้มีการถมดินเพื่อทำการปรับพื้นที่   และจะมีการเทพื้นต่อไป
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 23:32 โดย ต้อม อรรถพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.norsorpor.com/education.html
http://www.kruwandee.com/
http://www.kroobannok.com/
http://bet.obec.go.th/index/index.html
http://www.kruthai.info/
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
https://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/khxsxb-khxmhttps://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/homepage/Toschool.png
 Toschool
Comments