.
 • กีฬาภายใน วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในหลักการและเหตุผล :    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 22:59 โดย ต้อม อรรถพล
 • วันวิทยาศาสตร์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 20:51 โดย ต้อม อรรถพล
 • วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 ท่านผู้อำนวยการเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  ได ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 21:09 โดย ต้อม อรรถพล
 • สัปดาห์อาเซี่ยน กิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  ท่านผู้อำนวยการเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 20:50 โดย ต้อม อรรถพล
 • โครงการดูแลเหงือกและฟัน วั้นที่  11  สิงหาคม  2560  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพลับพลาชัยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันและการป้องกันฟันผุโดยมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการแปรฟันท ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 20:21 โดย ต้อม อรรถพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 23:42 โดย ต้อม อรรถพล
 • ความคืบหน้าการส้างสนามกีฬา ได้มีการถมดินเพื่อทำการปรับพื้นที่   และจะมีการเทพื้นต่อไป
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 23:32 โดย ต้อม อรรถพล
 • น้ำดื่มโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 23:10 โดย ต้อม อรรถพล
 • ปลูกดอกทานตะวัน ฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมนำโดยคุณครูขรรชัย  กังประโคน  นำนักเรียนส่วนหนึ่งปลูกดอกทานตะวันบริเวณหน้ารั่วโรงเรียน 
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 21:03 โดย ต้อม อรรถพล
 • นักเรียนชั้นม.1,ม.4 ที่จะเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นม.1,ม.4 ที่จะเข้าค่ายพุทธบุตรให้ส่งใบขออนุญาติผู้ปกครองที่คุณครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560และชำระเง ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 23:10 โดย ต้อม อรรถพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.norsorpor.com/education.html
http://www.kruwandee.com/
http://www.kroobannok.com/
http://bet.obec.go.th/index/index.html
http://www.kruthai.info/
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
https://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/khxsxb-khxmhttps://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/homepage/Toschool.png
 Toschool
Comments