. • วันวชิราวุธ 60 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่ส ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2560 00:20 โดย ต้อม อรรถพล
 • พัฒนาบริเวรโรงเรียน วันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 นายสง่า วิโสรัมย์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ได้ร ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 22:17 โดย ต้อม อรรถพล
 • กีฬาสหวิทยาเขตกระสัง โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รับ เกียรติ เป็น เจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตกระสัง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาประเภทต่างๆ ไปแข ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 23:16 โดย ต้อม อรรถพล
 • กีฬาภายใน วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในหลักการและเหตุผล :    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 22:59 โดย ต้อม อรรถพล
 • วันวิทยาศาสตร์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 20:51 โดย ต้อม อรรถพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.norsorpor.com/education.html
http://www.kruwandee.com/
http://www.kroobannok.com/
http://bet.obec.go.th/index/index.html
http://www.kruthai.info/
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
https://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/khxsxb-khxm
https://sites.google.com/a/ppk32.ac.th/phlabphla-chay-phithyakhm/homepage/Toschool.png
 Toschool
Comments