O7ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

·       เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ 2563  ณ จังหวัดนครนายก

·       นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Comments