ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาจ้างก่อสร้าง(เทพื้น)โดมอเนกประสงค์ ๔๐ ปี โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม


 ภาพกิจกรรม 

                                
         

ข่าวสารด้านการศึกษา

เช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx