รู้จักกับ DLIT

Presentation แนะนำโครงการ
VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

วิดีโอ YouTube


  
ที่มาและความสำคัญของโครงการ DLIT

DLIT.pptxขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก ของ โครงการ DLIT
        1. เข้าเว็บไซต์ ของ DLIT ตามURL นี้เลยค่ะ www.dlit.ac.th
        2. คลิกเลือกสมัคสมาชิกด้านมุมขวาบน
       3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ แล้วเลือกส่ง หรือ submit
       4. เลือกเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งาน และติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนได้

แบบบันทึกการศึกษา DLIT  >>คลิก

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขยายผลการอบรม DLIT ภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  ติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการขยายผลการอบรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ได้ที่นี่เร็วๆนี้


  ส่ง 2 ต.ค. 2558 17:57 โดย พะเยาพิทยาคม พะเยา
 • ทีม DLIT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
      เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ทีม Webmaster โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology :DLIT) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 (เชียงราย - พะเยา)

  ส่ง 16 ก.ย. 2558 21:57 โดย พะเยาพิทยาคม พะเยา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ Webmaster โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ Webmaster โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1
          สืบเนื่องจากโรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น การจัดการด้วย ICT  งาน Google Application For Education จึงได้ดำเนินการจัดการ Website ของกลุ่มสาระ และกลุ่มงานในโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ ICT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการ Website ของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระ ของโรงเรียน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 อาคาร3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดย webmaster ของแต่ละกลุ่มสาระ และกลุ่มงาน จะต้องเป็นผ้จัดการดูแล บริหารจัดการ และพัฒนา Website ของกลุ่มสาระ และกลุ่มงาน  เพื่อให้ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน และ ใช้ ICT ในการจัดการเก็บข้อมูล บริหารข้อมูล และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ส่ง 15 ก.ย. 2558 08:24 โดย พะเยาพิทยาคม พะเยา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »http://elearning.nu.ac.th/ebook/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%20Google%20Sites.pdf


https://drive.google.com/a/ppk.ac.th/file/d/0B_Dql2A4R60YMXFWaERWbTdKaG8/view