Home


ประชาสัมพันธ์
  • ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1/1-1/14  "คลิกที่นี่" เพื่อเข้าไปศึกษารูปแบบการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
  • ให้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 กรอกข้อมูลทั่วไปของนักเรียนตรงนี้ค่ะ "คลิก"
  • ให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง "รู้ก่อนอ่านหนังสือ" และ "การบันทึกการอ่าน" ก่อนจะไปทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 "คลิกตรงนี้" เพื่อ Linkไปทบทวนความรู้กันเลย  
  • ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/14 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "ส่วนประกอบของหนังสือ" แล้วทำแบบฝึกท้ายเรื่องค่ะ   "คลิก" เพื่อ Link ไปศึกษาหาความรู้กันเลย 
  • สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/14 ที่ต้องการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง "การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ" เพิ่มเติมสามารถ Download เอกสารได้เมนู "เอกสารประกอบการสอน"
  • ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 
        ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ทุกคนกรอกข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง                    ครูที่ปรึกษาจะได้นำข้อมูลไปวางแผนในการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนต่อไป "คลิก"https://classroom.google.com/h
http://dlit.ac.th/
google_sites_2

ประกาศจาก KruUsanee

โพสต์5 ก.ย. 2558 21:59โดยMRS.USANEE Chansuriya   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 14:29 ]


1-1 of 1