ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

-->> ระดับชั้นประถมศึกษา

-->> ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 - 3

-->> ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 - 6


ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (รอบคัดเลือก)
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้นเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ชิงเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตรการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชาติ  

หมายเหตุ  >> 1 โรงเรียนส่งได้ 2 โครงงานต่อ 1 ระดับชั้น 

กำหนด
>> วันหมดเขตรับผลงาน 5 มิถุนายน 2561
>> กำหนดการประกวดโครงงาน 23-24 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด
>> คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา :https://goo.gl/HB1PKq
>> รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามโรงเรียนที่สังกัด                                https://goo.gl/Y64hs5

-------------------------------------------------------------------------------------------
หุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับประถมศึกษา  
    >> สมัคร / รายละเอียด 
รายชื่อ
หุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    >> สมัคร รายละเอียด รายชื่อ
หุ่นยนต์ผจญเพลิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    >> สมัคร รายละเอียด 
รายชื่อ