Kontakt


I-SzDHiZ
 Komendant 1 SzDHiZ:  phm. Marcin Nowak HR
e-mail: 1szdhiz@poznan-wilda.pl,  
tel. 697-277-776
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych: phm. Joanna Muszyńska HO
e-mail: joanna.muszynska@zhp.net.pl
aktualizacja: 1.07.2017 phm. Joanna Muszyńska HO


I Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych

im. Poznańskich Kryptologów Referatu 4 Biura Szyfrów 
Sztabu Głównego WP (1929 – 1943)

dane adresowe do korespondencji:

ul. Kosińskiego 9
61-519 Poznań
Poczta:
                                  60-965 Poznań 5
                                    skr. poczt. 24


Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań-Wilda