Jednostki nadrzędneZwiązek Harcerska Polskiego

Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wlkp.

Hufiec Poznań - Wilda
im. Jana Kasprowicza

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań-Wilda