Drużyny

18 Wildecka Gromada Zuchowa „Nibylandia” 

im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

18wgz_plakietka


E-mail: 18wgz@poznan-wilda.pl
WWW: 18wgz.poznan-wilda.pl
Drużynowa: phm. Joanna Muszyńska HO18 Poznańska Drużyna Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

18_PDHm


E-mail: 18pdhm@poznan-wilda.pl
WWW: 18pdhm.poznan-wilda.pl
Drużynowy: pwd. Jakub Kliks HO
18 Poznańska Drużyna Harcerska Wędrownicza „PRETORIA”

im. gen. Tadeusza Kutrzeby


E-mail: 18pdhw@poznan-wilda.pl
WWW: 18pdhw.poznan-wilda.pl
Drużynowy: sam. Agnieszka Lis

 

27 Poznańska Drużyna Harcerek

im. dr Wandy Błeńskiej

27-PDH


E-mail: 27pdh@poznan-wilda.pl
Drużynowa: sam. Marta Marciniak


Aktualizacja: 1.07.2017 r. phm. Joanna Muszyńska HO

 

Comments