18 Poznańska Drużyna Harcerska Męska

 im. Andrzeja Małkowskiego

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA im. Powstańsów Wielkopolskich


HUFIEC POZNAŃ- WILDA im. Jana Kasprowicza

I SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH 
im. Poznańskich Kryptologów

18 Poznańska Drużyna Harcerska Męska

"Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście" 
Robert Baden-Powell