Контакт

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

              Начелник инспекцијске службе

            nacelnik.inspekcija@pozega.org.rs

            031-816-401

            Саобраћајна инспекција - (канцеларија 6)

            saobracajni.inspektor@pozega.org.rs

            031-816-401 lok 112

            Инспекција за путеве - (кацеларија 6)

            nacelnik.inspekcija@pozega.org.rs

            031-816-401 lok 112

            Еколошка инспекција - (кацеларија 6)

 ekoloski.inspektor@pozeg.org.rs

            031-816-401 lok 112

            Грађевинска испекција - (кацеларија 6)

 gradjeviski.inspektor@pozega.org.rs

 031-816-401 lok 112

            Просветна инспекција - (канцеларија )

  prosvetni.inspektor@pozega.org.rs

  031-816-401 lok

  Комунална инспекција - (канцеларија 5)

  komunalni.inspektor@pozega.org.rs

  031 816-401 лок 286