Contacts
 Upravljanje in organiziranje kontaktov je sedaj postalo dosti lažje z aplikacijo Google contacts.