Arheološki parki severnega Jadrana - PArSJAd

Temeljni cilj projekta Arheološki parki severnega Jadrana- PArSJAd (koda CB017), financiranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, je valorizacija arheološke dediščine obalnega območja severnega Jadrana, od obale Emilije-Romagne do slovenske obale, na enotni in čezmejni način, na podlagi kulturnega načrtovanja kot orodja za nadzor javnih ukrepov v korist privlačnosti in konkurenčnosti obravnavanega ozemlja.


Vodilni partner projekta je dežela Veneto, poleg tega pa pri projektu sodeluje še 8 drugih partnerjev: Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna (Inštitut za umetnostno, kulturno in naravno dediščino dežele Emilije-Romagne), občina Bagnara di Romagna (Ravenna), občina Russi (Ravenna), občina Voghiera (Ferrara), Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali - Regione Friuli Venezia Giulia (Deželno središče za katalogizacijo in restavriranje kulturne dediščine Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine), Narodni Muzej Slovenije, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

Projekt PArSJAd je financiran v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov 01/2009 in ima na voljo sredstva v višini 2.800.000,01 €. Predvidoma naj bi trajal 36 mesecev, od 1. aprila 2010 do 31. marca 2013

 

Prenesete si lahko prijavnico v celoti (datoteka v obliki pdf 602 KB


  

Ultime News

  • e-novice PArSJAd 13.12.2012 a cura del NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Arheološki park Ad Pirum ODSTRANITEV GOZDA JE RAZKRILA IMPRESIVNE OSTANKE ANTIČNE TRDNJAVE IN PONUDILA VPOGLED V NEKDANJO PERCEPCIJO PROSTORA Od 17. 9. 2012 do 5. 10. 2012 je na območju trdnjave Ad Pirum (Hrušica ...
    Objavil 10. jun. 2013 07:08 Parsjad Parsjad
  • e-novice PArSJAd 26.10.2012 a cura del NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Arheološki park Ad Pirum Z DOMAČINI SMO OČISTILI ZID NA TRASI NOVE ARHEOLOŠKE POTIV sodelovanju s PD Križna Gora, Inštitutom Ivan Michler in domačini iz KS Podkraj smo spomladi v prostovoljski akciji očistili ...
    Objavil 10. jun. 2013 07:25 Parsjad Parsjad
Prikaz objav 1 - 2 od 11. Prikaži več »

  

PArSJAd

  
 

 Progetto Parsjad/Parco Archeologico dell’Alto Adriatico PArSJAd finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.


Projekt Parsjad/Parco Archeologico dell’Alto Adriatico PArSJAd sofinanciran v okviru Programa čezmejnega s o d e l o v a n j a S l o v e n i j a - I t a l i j a 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.