4.SINIFLAR PYP SERGİSİ 2017/ 4th GRADE PYP EXHIBITION 2017

 


 

 

 PYP sergisi; 4. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin, velilerinin kişisel ve ortak sorumluluk ruhuyla gerçekleştirdikleri disiplinler üstü sorgulamadır. Sergi sorgulamasının konusu; gerçek yaşamdan alınmış, geniş bir araştırmayı gerektiren, yerel veya global bir konu veya sorundur. Öğrenciler seçilen konu veya sorun ile ilgili uygun ve gerçekçi çözüm önerileri üretirler ve geçmiş yıllarda öğrendiklerini uygularlar.

    PYP sergisinin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir:

  •   Öğrencilerin programın en üst düzeyine ulaştıklarını gösteren, PYP’nin felsefesine ve yaş aralığına uygun,  bir aktivite sunar.
  •   Öğrencilerden önceki bilgilerini birleştirmelerini ve bunları tanıdık olmadıkları durumlara uygulamalarını ister ve bu sayede gerçek     bir anlama için uygun ölçme-değerlendirme stratejileri sağlar.
  •   Büyük bir veli katılımına ve okulun bir bütün olarak bu programa daha fazla güven duymasına olanak verir.
  •   Öğrencilerin ilkokuldan ortaokula geçişlerinin bir kutlamasıdır.

PYP’nin doruk noktasını oluşturan bu sergi, programın bütün ana öğelerini yansıtmalıdır. 

Bu yüzden:

* Anahtar soruların uygulanmasını yoğun bir şekilde kapsamalı,

* Öğrencilerin bütün alanlar üstü becerileri kullanmalarını sağlamalı,

* Öğrencilerin pozitif davranışta bulunmalarını sağlamalıdır. 


*Bu web sayfası Eyüboğlu Eğitim Kurumları 4.sınıf öğrencileri tarafından Bilgisayar dersinde hazırlanmıştır.