Domů / Home page

Pallasit - pub, hospoda s přírodní zahradou ve Zruči nad Sázavou

Pallasit - punk & music & alternative space

Pope's Ass - label

Distro, database of the Czech and Slovak vinyls

Za svobodnější společnost, bez neomezené moci policie!

Stop police bastards! For a free society, End the unlimited power of the police!

Stát se bojí sociálně smýšlejících jedinců a kolektivů, bojí se, když lidé dělají něco bez jeho dohledu a tak je prostřednictvím policie kriminalizuje, špicluje, blokuje jejich weby, označuje za extremisty, teroristy a ve většinové společnosti vyvolává cíleně dojem, že je tito ohrožují, i když je tomu právě naopak. Udělej si o tom vlastní názor, nenech si vnutit to, co oni chtějí, abys věděl i nevěděl!