วิดีโอ YouTube


นวัตกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี