ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เวลา 5 วัน 3 คืน เดินทาง 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง 28,900 บาท (สามารถผ่อนชำระได้) 

Hightlight 
- เที่ยวชมเกาะนามิ
- ท้าลมหนาวที่ลานสกี
- ป้อมปราการฮวาซอง
- เที่ยวชมไร่สตอเบอรี่
- สนุกกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์
- เรียนรู้วิธีการทำกิมจิและใส่ชุดฮันบกที่กิมจิแลนด์
- เที่ยวชมพระราชวังเคียงบ็อค
- หอคอยโซล ทาวเวอร์

หากนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณครูอังศุธร 0811861284 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ