5.05010301. Розробка програмного забезпечення

Програмування – процес і мистецтво створення комп’ютерних програм та програмного  забезпечення з допомогою мов програмування.

Програмування поєднує в собі елементи мистецтва, фундаментальних наук (перш за все інформатика та математика), інженерії, спорту та ремесла.

У вузькому сенсі слова, програмування розглядається як кодування алгоритмів на заданій мові програмування. Під програмуванням також може розумітися розробка логічної схеми для ПЛІС, а також процес запису інформації в ПЗП. У більш широкому сенсі програмування – процес створення програм, то є розробка програмного забезпечення.

Визнаючи попит різних форм власності, закладів і організацій Полтавський політехнічний коледж у 2000 році організував нове відділення за спеціальністю 5.05010301

Студенти навчаються на денному відділенні протягом 3-х років та 10 місяців, якщо поступають на базі 9 класів, та 2 роки і 10 місяців, якщо на базі 11, за контрактом. Окрім основної спеціальності студенти можуть опанувати також спеціальність оператора комп’ютерного набору, закінчити курси водіїв різних категорій та інші гуртки, відвідувати різні спортивні секції – від легкої атлетики та ігрових видів до східних єдиноборств.

Коледж обладнаний шістьма комп’ютерними аудиторіями з новітнім комп’ютерним обладнанням  та великою матеріально-навчальною базою з програмування.

За період навчальних практик студенти мають змогу відточити свої навички працюючи на різних підприємствах м. Полтави.

Після навчання в коледжі студенти можуть продовжити навчання в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації Полтави та Харкова, таких як: Харківський національний університет радіоелектроніки, НАУ «Харківський авіаційний інститут», ПНТУ ім. Ю.В. Кондратюка та інших.

Нагороди наших студентів за участь в конкурсах

Infomatrix

Siemens Join Multimedia

IT-Planet


А тут ви можете переглянути відеоролик про цю спеціаль
ність 

 


5.05070104. Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Немає жодної сфери життєдіяльності людини, де б не застосовувалась електроенергія. На промисловості, в закладах, в побуті, в сільському господарстві – скрізь необхідно монтувати, обслуговувати, експлуатувати, налагоджувати, контролювати електроприлади, складну побутову техніку, електрообладнання. Всюди можуть працювати наші випускники за вказаною спеціальністю.

Враховуючи вимоги підприємств, Полтавський політехнічний коледж з 1961р. почав підготовку фахівців з цієї спеціальності.

Після закінчення навчального закладу випускникам присвоюється кваліфікація „молодший спеціаліст-електрик”. Випускники минулих років цієї спеціальності працюють на всіх підприємствах міста і області, у всіх куточках нашої держави.

Сьогодні коледж має статус вищого навчального закладу І рівня акредитації і на дану спеціальність проводить набір для навчання як за державним замовленням, так і за контрактною основою на базі 9 класів і за контрактною основою на базі 11 класів.

Загальноосвітній рівень випускників – „Молодший спеціаліст-електрик”, термін навчання 3 роки 6 місяців(на базі 9 класів) і 2 роки 10 місяців на базі 11 класів. Студенти набувають знання молодшого спеціаліста – електрика, який підготовлений для професійної діяльності по монтажу, налагодженню, експлуатації, ремонту і випробуванню електроустаткування.

Наші випускники можуть працювати на теплових, гідравлічних, атомних, вітряних, геотермальних, гідроакумулюючих та інших електростанціях; на різного роду перетворюючих підстанціях, в електричних мережах різної напруги: в теле- і радіокомпаніях, компаніях зв’язку; тролейбусних та трамвайних управліннях (депо), на електрифікованих залізницях, метрополітенах, в науково дослідних установах, лікувальних , освітніх, розважальних, рекламно освітлювальних, музичних, культурних, торгівельних закладах: в кафе, барах, ресторанах, казино, де є складна побутова техніка і електрообладнання.

В кожному випадку – це інтелектуальна робота, а місце праці – високої культури. Ця спеціальність має широкі можливості застосування своїх знань і навичок.

Основними замовниками фахівців спеціальності є ВАТ „Полтаваобленерго”, ВАТ „Полтавський завод ГРЛ”, ВАТ „Міськсвітло”, ВАТ „ПЗМС”, ВАТ „Турбомеханічний завод”, ВАТ „Авто агрегатний завод”, ВАТ „ТПолтавський тепловозоремонтний завод”, ВАТ „Електромотор” та інші підприємства.

Молоді спеціалісти можуть займати посади: бригадира, майстра, виконроба, начальника монтажної та виробничої дільниць, техніка з налагодження і випробування електрообладнання, начальника виробничої дільниці, контрольного майстра, енергетика цеху, енергетика дільниці, техніка з планування, інженера-електрика, завідуючого лабораторією, диспетчера електромережі в установах, де здійснюється керування електромережею, контролер за якістю і споживанням електроенергії.

З метою удосконалення знань і вмінь студентів щодо опанування робочими професіями, технологічна та переддипломна практика проводяться на базових підприємствах. Протягом всього періоду навчання студенти працюють з сучасними ПЕОМ. У комп’ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін.

В процесі навчання студенти мають можливість на спеціальних курсах паралельно отримати робочу професію – оператор комп’ютерного набору.

Наші студенти мають можливість удосконалювати свої здібності і в позаурочний час. Проводяться тижні предметної комісії, які передбачають організацію предметних олімпіад, екскурсій на підприємства, проведення конкурсу „Що? Де? Коли?”, брейн–рингів та спортивних вечорів. В коледжі створені предметні гуртки та гуртки технічної творчості, члени яких виборюють призові місця на виставках технічної творчості та прикладного мистецтва в коледжі, місті і області. В коледжі діють спортивні секції з волейболу, баскетболу, легкої атлетики. Студенти, які навчаються на „4” і „5” за бажанням переводяться на 5-й курс для підготовки молодших спеціалістів з продовженням навчання у ВНЗ IV рівня акредитації на 3-му курсі.

Випускники вищезазначеної спеціальності продовжують навчання на 3-му курсі Харківської державної академії міського господарства з наданням гуртожитку.

 

5.05050302. Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

Полтавський політехнічний коледж має статус вищого навчального закладу І рівня акредитації і на зазначену спеціальність проводить набір абітурієнтів на базі 9 класів, а також на 2-й курс на базі 11 класів на вакантні місця. Навчання на базі  9 класів за державним і контрактним замовленням. Термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” вищезгаданої спеціальності 3 роки 10 місяців.

Стратегія держави передбачає  інтенсифікацію виробництва на основі науково-технічного прогресу. Поєднання комп’ютерного металообробного устаткування, роботів, робокарів, автоматизованих складів і систем керування на базі ЕОМ – є основою автоматизації створювання гнучких автоматизованих виробництв.

В коледжі вивчають характеристики устаткування і найкращі технології. Освіта, яку отримують випускники, дає їм професійні навички і знання для практичної діяльності. Під час навчання студенти отримують робочу професію: оператора верстатів ЧПК та програміста.

Жодне з підприємств чи фірм, які мають металообробку, не обходяться без наших випускників. Вони працюють техніками-технологами, програмістами, конструкторами, начальниками дільниць, майстрами, механіками, диспетчерами, нормувальниками, інженерами по інструменту, постачальниками, займають інженерно-технічні посади, а також бригадирами, операторами верстатів ЧПК, токарями, фрезерувальниками, лаборантами ЦЗП, контролерами ВТК та на інших робочих посадах на підприємствах м. Полтави, Кременчука та інших міст України.

Наші студенти мають можливість продовжити своє навчання на 3-му курсі Харківського державного політехнічного університету зі спеціальності „Прогресивні процеси машинобудівного виробництва”, куди їх зараховують без вступних іспитів за співбесідою. НТУ „ХПІ” має військову кафедру і наші випускники, після тестування, в більшості навчаються на цій кафедрі на одній з 11 військових спеціальностей і отримують військове звання. Термін навчання в коледжі в цьому разі  - 4 роки 10 місяців.

За час навчання студенти коледжу отримують професійну комп’ютерну підготовку, грунтовні знання і навички  з програмування. По закінченні 2-го курсу отримують професію „Оператор комп’ютерного набору”.

 Навчання проводиться в комп’ютерній аудиторії.

А тут ви можете переглянути відеоролик про цю спеціальність 

 

5.05070105. Виробництво електроосвітлювальних приладів та установок

Світлотехніка – область науки і техніки, предметом якої є дослідження принципів і розробка способів генерування, а також перетворення його енергії в інші види енергії і використання її в різних цілях.

Вона включає в себе конструкторську та технологічну розробку джерел випромінювання і світлотехнічних установок.

 Полтавський політехнічний коледж з 1968 року почав підготовку фахівців з цієї спеціальності. Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «Технічний фахівець з електротехніки».

 Основними замовниками фахівців даної спеціальності є ВАТ «ГРЛ» - виробляє газорозрядні джерела cвітла та стартери для люмінесцентних ламп, ВАТ «Міськсвітло» - проектує зовнішнє освітлення, рекламна агенція «Єсфи» - виконує всі види світлової реклами, «Полтавастандартметрологія» - сертифікує продукцію із за кордону, ТОВ «Софіт люкс» та «Міськбудпроект» - проектують системи електропостачання та освітлення.

На даному факультеті студенти набувають знань по виробництву та використанню джерел  світла: проектуванню, монтажу та експлуатації освітлювальних, рекламних, світлосигнальних установок різного призначення, а також з виробництва скловиробів. За час навчання студенти набувають робочу професію під час виробничої практики, працюють з сучасною комп’ютерною технікою, виконують курсові роботи та дипломний проект, і потім мають можливість здобувати вищу освіту у наступих навчальних закладах: «Харківська національна академія міського господарства», «Харківських політехнічний інститут» м. Харків, «Національний авіаційний університет» м. Київ, «Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя» м. Тернопіль.

В Україні за напрямком цієї спеціальності працюють наступні підприємства: ТОВ «Philips Україна», ГК «Altera», ТОВ «Техпол», СП «Ватра-Шредер», ГК «Elotec», ТОВ «Максимум», ТОВ «Промислова екологія», ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» та інші. У Полтаві представлені наступні дистриб’юторські підприємства: Капро, Brille, Сігма кабель, Електросвітлотехніка, Electrum, General Electric.

5.05010201. "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"
Полтавський політехнічний коледж почав підготовку фахівців з цієї спеціальності з 2011 року.

Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру».

Основними замовниками фахівців даної спеціальності є підприємства з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, ІТ відділи банків, компанії будь-якого напрямку діяльності.

На цій спеціальності студенти набувають знань з діагностики та ремонту комп'ютерів, проектування та налагоджування комп'ютерних мереж.