ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  1. งานเชื่อมสร้างชิ้นงาน
  2. งานตะใบ
  3. งานวัดละเอียดชิ้นงาน
  4. งานเขียนแบบ
Comments