แจ้งข่าวสารการเรียน

  • เข้าชั้นเรียนlass star (คลิ๊กเลย)
  • [7 กันยายน 2561]  วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชา 
  • [10 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2561] สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ