ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
สิงหาคม 2560ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ตุลาคม 2559ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ตุลาคม 2558ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
Comments