ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล  : วิภาดา  ดีดวงพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาหารที่ชอบ :  ส้มตำ
อาหารว่าง  :  ขนมไทยแบบดั้งเดิม
งานอดิเรก :  ฟังเพลง

Comments