กิจกรรมวิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม Fixit center 
ให้บริการตัดผมให้กับชาวบ้าน 1-2 เมษายน 2561

เข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู 

เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

เข้าร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์  11 เมษายน 2561

เข้าร่วมกิแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง 15-21 กรกฏาคม 2561

รูปภาพ


Comments