ประวัติการทำงาน

ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
2553ครูอัตราจ้างโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
2554ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา
2555ครูอัตราจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
2558พนักงานราชการบริหารทั้วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
2558ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 ปัจจุบันครู คศ.1  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
Comments