ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล  :  นางสุรีวรรณ  จันตะมะ
คุณวุฒิการศึกษา : วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
อาหารที่ชอบ :  อาหารไทย
อาหารว่าง  :  ขนมไทย
แนวดนตรี :   ลูกทุ่ง สากล
ภาพยนตร์ :   Fantasy
ความสนใจ : คอมพิวเตอร์
งานอดิเรก :  อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นดนตรี
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Comments