ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 28 พฤษภาคม 2528ครู 2วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
29 มกราคม 2553 อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1 ตุลาคม 2537อาจารย์ 2วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1 กันยายน 2549ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 28 มีนาคม 2551 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Comments