ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
5 มกราคม 2558พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
2 พฤศจิกายน 2558 ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
13 กุมภาพันธ์ 2561พนักงานราชการ(ครู)วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
Comments