ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 25 กุมภาพันธ์ 2556ฝึกสอนวิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ
13 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนComments