ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
  • การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Microsoft Office
  • การใช้พัฒนางานด้วย Google 

Comments