ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง สถานศึกษา
 2548-2549ตรวจสอบบัญชีบริษัท ฟอร์ด(ประเทศไทย) จำกัด
2549-2550 พนักงานบัญชี บริษัท วัน-วิไล ซินดิเคท จำกัด 
2551Staff AccountShinsei (Thailand) Co.,Ltd
2551เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลอ่างทอง
22 ต.ค 2551-31 มี.ค.2557ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วย CPA และเป็นผู้ทำบัญชีA.I. Audit Co.,Ltd
1 พฤศจิกายน 2560-ปัจจุบัน พนักงานราชการ ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
Comments