ความรู้ความสามารถ

ความรู้-ความสามารถ

  • เข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพกำหนดทุกปี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพกำหนด
  • รับทำบัญชีอิสระ
Comments