ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล  :  นายจตุรงค์ พรหมมา
คุณวุฒิการศึกษา : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อาหารที่ชอบ :  อาหารไทย พี้นบ้าน
อาหารว่าง  :  ขนมไทย 
แนวดนตรี :    เพื่อชีวิต
ภาพยนตร์ :   ไทย
ความสนใจ : ด้านไฟฟ้ากำลัง 
งานอดิเรก :  อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นดนตรี
คติประจำใจ : คิดดี ทำดี 
Comments