ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การซ่อมครื่องไช้ไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องทำครามเย็น
  • การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
  • การพัฒนาระบบงานไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
  • การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Microsoft Office
  • การใช้พัฒนางานด้วย Google App
  • การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Sites
Comments