• งานไฟฟ้ารถยนต์
  • งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
  • เทอร์โมไดนามิคส์
  • เครื่องยนต์สันดาปภายใน
  • กลศาสตร์ของไหล
Comments