ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
พ.ศ. 2551ช่างเครื่องบริษัท โชคนำชัยแมชชีนนิ่ง จำกัด
พ.ศ. 2552ช่างเทคนิคบริษัท ชิโนไทย จำกัด
 พ.ศ. 2553-2556ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
Comments