ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 1 ตุลาคม 2549ครูอัตราจ้างวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2558ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
28 กุมภาพันธ์ 2561ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Comments