ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 18 พฤษภาคม 2554ครูอัตราจ้างวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
3 พฤศจิกายน 2558 ครูพนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ปัจจุบันครูพนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
Comments