งานในหน้าที่พิเศษ

  • หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
  • หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  • หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Comments