หน้าแรก

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

"สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม"

แจ้งข่าวสารการเรียน

  • เข้าชั้นเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ที่นี่ !!!!!!

  • [7 กันยายน 2561] วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชา

  • [10 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2561] สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ