วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

"สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม"

หนังสั้น สถานศึกษาคุณธรรม


แจ้งข่าวสารการเรียน

  • เข้าชั้นเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   ที่นี่ !!!!!!  
  • [7 กันยายน 2561]  วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชา 
  • [10 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2561] สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561