ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 4 ตุลาคม 2536อาจารย์ 1วิทยาลัยอาชีวศีกษาเลย
28 ตุลาคม 2546 อาจารย์ 2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
1 ตุลาคม 2537ครูชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
28 กรกฏาคม 2554ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 
Comments