ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล  :  นางกัญญา  หมอกลาง
คุณวุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
อาหารที่ชอบ :  อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น
อาหารว่าง  :  ขนมไทยแบบดั้งเดิม
แนวดนตรี :   เพื่อชีวิต
ภาพยนตร์ :   สืบสวนสอบสวน ดราม่า
ความสนใจ :  คอมพิวเตอร์
งานอดิเรก :  อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง
คติประจำใจ : ไม่มีปัญหา ไม่มีความก้าวหน้า
Comments