ความรู้ความสามารถ

ความรู้-ความสามารถ

  • เป็นวิทยากรอบรมความรู้วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการผลิตปลาส้ม
  • เป็นวิทยากรอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้นศิลปประดิษฐ์
  • เป็นวิทยากรอบรมความรู้วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการจับจีบและผูกผ้า
  • เป็นวิทยากรอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
  • เป็นวิทยากรอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  • เป็นวิทยากรอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำพิมเสนน้ำ/ยาหม่อง/ยาดมสมุนไพร
  • เป็นวิทยากรอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำไข่เค็ม/เห็ดทรงเครื่อง
Comments