ประวัติการทำงาน


ปี พ.ศ.สถานศึกษา
 2527 - 2533วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
2534 - 2546วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
2547 - ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน


Comments