ความรู้ความสามารถ

ความรู้-ความสามารถ

  • การอบรมความรู้ทางวิชาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่องานอาชีพ
  • การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
  • การจัดการเรียนรู้
  • การเขียนเอกสาร-ตำราวิชาชีพด้านการส่งเสริมการเกษตร
Comments