ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
  • การเกษตรผสมผสาน
Comments