คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สาขาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 
ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2559

   รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป   คลิ๊กที่นี่
   สมัครเรียน   คลิ๊กที่นี่